Ostrov Hvar – procházka na vrcholek Sveti Nikola

Nejhezčí procházka na Hvaru vám nabídne nádherný výhled z vrcholku Sveti Nikola (sv. Mikuláš) – za dobrého počasí lze dohlédnout až k italským Apeninám. Cesta stoupá pozvolna z vesnice Vrbanj, která leží na trase autobusu ze Stari Gradu přes Vrbosku do Jelsy, a lze se sem snadno dostat veřejnou dopravou.

Poznejte ostrov Hvar

Vrbanj je malá vesnička, přímo nad silnicí ze Stari Gradu do Jelsy, rozprostřená v krajině suchých kamenných zdí a fíkovníků nad Starigradským poljem (vodorovná zemědělská oblast s jemnou sítí suchých kamenných zdí, která téměř dokonale uchovává přehled o systému, jak před 2400 lety Řekové využívali půdu). Z autobusu vystoupíte u nedalekého venkovského kostelíku (který bývá otevřen jen během bohoslužeb), odkud vás červeno-bílé turistické značení dovede na náves. Odtud jděte po stezce směrem doleva – ne doprava, tudy byste došli do Dolu. Zakrátko dorazíte do vesnice Svirče a k silnici do Pitve.

Na silnici odbočte doleva směrem ke kostelu sv. Máří Magdalény (Sv. Magdalena), což je pozoruhodná stavba s klenutou střechou, obklopená palmami a cypřiši. Kostel sice pochází až ze začátku 20. st., ale stojí na místě starší stavby. Vraťte se po silnici zpět, ale pokračujte dále za Svirče po značkách na vrch Sveti Nikola podél dvou malých kapliček u silnice. Značená trasa pak silnici opouští, kříží ji a znovu se k ní na několika místech v průběhu pomalého stoupání po úbočí kopce připojuje. Stezka vede v jednu chvíli kolem malé kaple, posléze se znovu připojí k silnici a následně vede mezi dvěma nízkými kopci. Za tímto místem odbočte doprava na nezpevněnou cestu s několika roztroušenými domky po vaší pravici. Pak jděte po jasně značené, zídkou chráněné stezce, která vede dále směrem vzhůru po vaší levici. Přivede vás až na stále skalnatější hřeben a nakonec na vrchol hory Sv. Nikola.

Sveni Nikola (626 m.n.m.) je nejvyšším bodem Hvaru a výhled z něj je zkrátka úžasný. Do dáli směrem na jihovýchod se táhne dlouhý, přerývaný hřeben, jenž tvoří páteř ostrova a pokračuje za Pitve a Jelsu, kde se ostrov zužuje a vzniká jeho dlouhý (a málo navštěvovaný) cíp. (Po několika partiích hřebene se dá projít, ale stezky je často obtížné identifikovat.) Krajina směrem na jih rychle padá dolů k vinicím ve vesnici Sveti Nedjelja. Směrem na jih se otevírá výhled až na ostrov Korčula a poloostrov Pelješac a vidět je i Lastovo a Vis. Měli byste také zahlédnout malý, vzdálený ostrůvek Palagruže a za dobrého počasí zřetelně spatříte italské Apeniny.

Malá kaple na vrcholu pochází původně z 15. st., ale vícekrát, než si kdokoliv může pamatovat, ji zasáhl blesk a musela být přestavěna, vedle ní stojí obrovský kříž.

Sestupte stejnou cestou do Vrbanje, nebo jděte po nezpevněné silnici za vrcholem Sveti Nikola a dojdete do vesnice Dol, odkud se dostanete zpět do Vrbanje, ale tato trasa je o něco delší, méně zřetelná než přímá cesta do Vrbanje a výhled není tak dobrý. Z vrcholu Sveti Nikola můžete také sejít dolů do vesnice Sveta Nedjelja na jižním pobřeží. Dejte ale pozor, dostat se do Sv. Nedjelje nebo z ní může být problém – nejlepším způsobem je vodní taxi. Silnice zde prochází tunelem pod horami, takže odtud nevede žádná zkratka zpět do Vrbanje.

Náročnost – 15 km, 4 hodiny