Řehoř Ninský

Řehoř Ninský

Chorvatský biskup z 11. st., Grgur Ninski (Řehoř Ninský), se dostal do popředí zájmu v roce 1059 na synodu v Saloně, kde prosazoval glagolskou (chorvatskou) liturgii. V té době se katolická mše sloužila v latině, a proto jí většina chorvatské populace nerozuměla.

Dobře známou sochu biskupa Řehoře Ninského v majestátní póze podobné čaroději vytvořil chorvatský sochař Ivan Meštrović a má tři verze – jedna stojí za Diokleciánovým palácem ve Splitu, druhá ve Varaždinu a třetí v Ninu.